Update 2023-02: IARC evaluaties​

Update 2023-02: IARC evaluaties IARC evaluaties in DOHSBaseDOHSBase helpt u bij het opsporen van de stoffen die onder Europese en Nationale regels voor kankerverwekkende stoffen vallen (registratie- en vervangingsverplichting, etikettering). Een van de bronnen die gebruikt worden zijn de IARC evaluaties (www.IARC.fr), naast de ECHA geharmoniseerde CLP Classificaties (CLH), de ECHA notificaties voor Carc.Cat 1/2, de naar …

Update 2023-02: IARC evaluaties​ Lees verder »