Consultancy

DOHSBase wordt gemaakt door ervaren arbeidshygiënisten.
Met onze kennis over het softwarepakket kunnen we u ondersteunen met advisering. Denk hierbij aan o.a.:

  • Het zoeken en ontwikkelen van grenswaarden en meetmethoden;
  • Het afleiden van bedrijfsspecifieke grenswaarden;
  • Het afleiden van kick-off waarden voor stoffen met een niet geharmoniseerde classificatie en labelling;
  • Het ondersteunen bij het traject Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen (inventariseren, beoordelen van (blootstelling aan) gevaarlijke stoffen, het nemen van maatregelen en het borgen van resultaten);
  • Het leveren van gespecificeerde data vanuit de DOHSBase Compare® voor stoffenregisters, EHS-modules en software, publicaties etc.

Wij hebben consultancy projecten uitgevoerd in opdracht van arbeidshygiënisten en bedrijven over verschillende onderwerpen, zoals het vaststellen of het toepassen van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en bemonsteringsmethoden. Indien u nadere informatie wilt over onze mogelijkheden, neem dan contact met ons via consultancy@dohsbase.nl.

Heeft u behoefte aan een dynamische database?  Klik hier om DOHSBase Online te testen.
Bent u al klant?  Klik hier om in te loggen bij DOHSBase Online.