Grenswaarden - hiërarchie

Een van de belangrijkste kenmerken van DOHSBase is het overzicht van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Uit het oogpunt van overzichtelijkheid, worden niet alle bestaande grenswaarden weergegeven. Alleen de grenswaarden die we als de meest relevante beschouwen, worden gepresenteerd. De volgorde waarin de meest geschikte worden weergegeven, is gebaseerd op de DOHSBase-hiërarchie.

De DOHSBase-hiërarchie om grenswaarden te rangschikken heeft zes niveaus (zie onderstaande afbeelding). Wettelijke nalevingslimieten worden altijd eerst weergegeven. Het is goed om te beseffen dat een klant in Spanje andere grenswaarden en in een andere volgorde zal zien dan een klant in Frankrijk: aangezien afstemming tussen landen niet bestaat, zullen de wettelijke grenswaarden van je eigen land bij voorkeur en met een hogere rang verschijnen.

Bij het ontbreken van een wettelijke grenswaarde presenteert DOHSBase gezondheidskundig onderbouwde grenswaarden. Deze grenswaarden zijn afgeleid door onafhankelijke wetenschappelijke instanties, alleen gebaseerd op gezondheidseffecten met een wetenschappelijke weging van alle dosis-responsinformatie. Niveau drie wordt gevormd door gezondheidskundig onderbouwde grenswaarden, met mogelijke invloed van belanghebbenden. Grenswaarden op basis van vaste beoordelingsfactoren voor een beperkt aantal eindpunten, zoals de REACH DNEL’s, zijn te vinden in niveau vier. In het vijfde niveau worden grenswaarden gepresenteerd die zijn afgeleid van Hazard Banding-systemen, zoals de DOHSBase-kick-offwaarden. Het laatste niveau omvat enkelvoudige eindpunten en op oordeelsvermogen gebaseerde waarden. Hiervan zijn alleen nano-referentiewaarden opgenomen onze database.

Een grenswaarde in een hogere hiërarchische positie hangt ook samen met de toenemende datarijkheid en de opname van menselijke gezondheidsgegevens (epidemiologie). In alle niveaus kan ‘read-across’ voorkomen, wat betekent dat eigenschappen van de ene stof gevalideerd zijn voor gebruik voor andere, vergelijkbare chemicaliën.

Samengevat: DOHSBase hanteert de volgende hiërarchie in grenswaarden:

1. Wettelijke grenswaarde van uw eigen land

2. Gezondheidskundig onderbouwde grenswaarden, zonder invloed van belanghebbenden

3. Gezonheidskundig onderbbouwde grenswaarden met mogelijke invloed van belanghebbenden

4. Grenswaarden gebaseerd berekend met standaardfactoren (o.a. DNEL’s)

5. Grenswaarden gebaseerd op Hazard Banding (o.a. kick-off waarden)

6. Grenswaarden gebaseerd op modellen en ‘expert judgement’ 

Om de hoeveelheid informatie op uw scherm te verminderen, geeft DOHSBase alleen drie grenswaarden van de hoogste hiërarchische positie. Dit wordt gedaan voor de verschillende dimensies (8 uurs gemiddelde, 15 minuten gemiddelde, Plafondwaarde, Lange termijn, Biologische monitoring).

Wilt u eenvoudig inzicht krijgen om de veiligheid op de werkvloer te garanderen?

DOHSBase is een uitgebreide database met meer dan 245.000 chemicaliën, meer dan 6.000 grenswaarden, ruim 90.000 kick-offwaarden en meer dan 3.000 internationaal geaccepteerde meetmethoden. De database werkt snel en efficiënt: stoffen zijn te vinden op naam, synoniem en, in het geval van chemische stoffen, op internationale identificatienummers (CAS, EG-nummer). De gegevens worden getoond op basis van een hiërarchie. Meer informatie over de hiërarchische grenswaarden vindt u hier. Lees hier meer over DOHSBase Online, de eenvoudige online database voor chemicaliën.

Maar wat als er geen grenswaarden zijn? Het antwoord daarop is: Kick-off waarden! Kick-off waarden zijn speciaal door ons ontwikkeld voor gassen, dampen en stof zonder formele arbeidshygiënische grenswaarde, maar met gezondheidskundige classificaties.