Grenswaarden – Basisinformatie

Wilt u de grenswaarden voor de werkplek eenvoudig overzichtelijk maken?

Arbeidshygiënisten kennen grenswaarden voor de werkplek als geen ander, wettelijk gezien moet dit immers voor iedere gebruikte stof in kaart gebracht zijn. Maar eerst, wat zijn deze waarden precies? “De grenswaarde is de maximaal toegestane concentratie van een (gevaarlijke) stof in de individuele ademhalingszone van een werkende. De stof kan voorkomen als gas, damp, deeltje, aerosol of vezel”. Lees hier meer over de soorten grenswaarden.

Een kwaliteitscontrole in de fabriek: Veiligheid is in iedere organisatie van belang!

Zolang de blootstelling onder de maximale waarden blijft, resulteert dit niet in nadelige effecten op iemands gezondheid. Grenswaarden zijn voor werknemers én werkgevers dus noodzakelijke informatie om veilig met bepaalde stoffen te kunnen werken. Kortom: ze scheppen duidelijkheid voor werknemers en werkgevers. Daarnaast zijn grenswaarden de basis voor de arbeidsinspectie.

Het inzichtelijk maken van de grenswaarden kan veel tijd en moeite kosten. Bruikbare en correcte informatie over de maximale waarden en meetmethoden van chemische stoffen is verspreid op vele plaatsen zoals documenten, software en websites. Het zoeken naar de juiste bronnen kan meerdere uren van uw tijd in beslag nemen, terwijl de informatie uiteindelijk niet volledig kan zijn.  Het goede nieuws is: dit is niet persé nodig. We vertellen u graag in het kort over onze online database.

Wilt u eenvoudig inzicht krijgen om veiligheid op de werkplek te garanderen?

DOHSBase is een uitgebreide database met meer dan 245.000 chemische stoffen en meer dan 3.000 internationaal geaccepteerde meetmethoden. De database werkt snel en efficiënt: stoffen kunnen gevonden worden op naam, synoniem en, in het geval van chemische stoffen, op internationale identificatienummers (CAS-, EG-nummer). Lees hier meer over DOHSBase Online, de eenvoudige online database voor chemische stoffen.

Maar wat als er geen grenswaarden beschikbaar zijn? Het antwoord daarop is: Kick-off waarden! Kick-off waarden zijn speciaal door ons ontwikkeld voor gassen, damp en stof zonder formele arbeid hygiënische grenswaarde. Zelfs mét gezondheidskundige classificaties (GHS/CLP) en/of H3##-zinnen.

Inzicht krijgen in de door u gehanteerde stoffen?

Test gratis 10 stoffen in onze database!