Kick-off waarden: Een introductie

Wat zijn kick-off waarden

Een concreet antwoord: Voor stoffen zonder formele grenswaarden heeft DOHSBase in 2005 het concept van zogenaamde “kick-off” waarden ontwikkeld en in 2014 geactualiseerd. Deze waarden zijn gebaseerd op de grenswaarde-verdeling van stoffen met vergelijkbare H-zinnen en zijn gedefinieerd als het 10%-ondergrens van de grenswaarde-verdeling van de stoffen in een gevarencategorie.

Would you prefer a background article with in-depth knowledge right away?
Read the background article here

De totstandkoming van kick-off waarden

Kick-off waarden zijn speciaal door DOHSBASE ontwikkeld voor gassen, damp en stof zonder formele arbeidshygiënische grenswaarde, maar mét gezondheidskundige classificaties (GHS/CLP) en/of  H3##-zinnen. De waarden zijn gebaseerd op de grenswaarde-verdeling van stoffen met vergelijkbare H-zinnen. Voor de ontwikkeling ervan zijn verschillende Control Banding schema’s (gevarencategorieën) gebruikt.

Kick-off waarden zijn gedefinieerd als het 10%-ondergrens van de grenswaarde-verdeling van de stoffen in een gevaarscategorie. Dit betekent dat 90% van de grenswaarden voor de stoffen in de betreffende gevaarscategorie hoger is dan de kick-off waarde. Dit houdt tevens in dat de absolute waarde van een kick-off waarde aan de conservatieve kant is. Deze waarden hebben we daarom kick-off waarden genoemd, omdat ze het (conservatieve) startpunt zijn voor een eventuele verdere vaststelling van een gezondheidskundige bedrijfsgrenswaarde die gebaseerd is op een analyse van alle gezondheidskundige wetenschappelijke informatie (dierexperimenteel en epidemiologisch). Als de waarde technisch haalbaar is, is de noodzaak om (duur) verdiepend onderzoek te doen naar een gezondheidskundig onderbouwde grenswaarde niet, of veel minder aanwezig.

Deze benadering raakte snel ingeburgerd en hebben sinds 2012 ook een plaats gekregen bij de naleving van het grenswaardenbeleid gevaarlijke stoffen, doordat de Inspectie SZW in het kader van de Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen verwijst naar onze website in het document ‘hoe ga ik te werk bij het vaststellen van grenswaarden’. Daarnaast wordt het gebruik van deze waarden geaccepteerd door de Arbeidinspectie bij de controle op de naleving van het grenswaardenbeleid gevaarlijke stoffen bij het ontbreken van formele grenswaarden.

De kick-off waarden worden natuurlijk ook getoond in DOHSBase Online. Zelf inzicht krijgen in de Kick-off waarden? Bekijk gratis 10 stoffen en achterhaal de grenswaarden, kick-off waarden en andere cruciale informatie om veilig met chemische stoffen te kunnen werken!