Update 2023-01​

Update 2023-01 Eind december 2022 is de nieuwste lijst met wettelijke grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen in Nederland gepubliceerd (Staatscourant, nr 32933, dd. 12 december 2022).  In deze lijst zijn de volgende wijzigingen aangebracht: 1. Stoffen waaraan men kan worden blootgesteld als gas of damp hebben nu ook een grenswaarde in ppm. 2. …

Update 2023-01​ Lees verder »