DOHSBase: Quality data for Exposure Assessment

NIEUW: Vanaf heden is DOHSBase ook beschikbaar als online versie! Probeer het gratis en krijg alle benodigde gegevens omtrent grenswaarden en omgangsvormen voor handelingen met de door u gebruikte chemische stoffen.

Zoekt u eindeloos om alle gegevens voor uw grenswaarden, het Stoffenregister of voor uw Risico- en Blootstellingsbeoordeling te vinden? DOHSBASE helpt! Wij maken de voor u de benodigde gegevens beschikbaar en onderhouden die.

DOHSBASE is dataleverancier van chemische stoffeninformatie t.b.v. blootstellingsbeoordelingen. DOHSBASE heeft de meest uitgebreide database voor Grenswaarden, Meetmethoden, Fysisch-Chemische eigenschappen, gevaren-Classificatie gegevens, e.d.

Adviseert u regelmatig over risico’s van gevaarlijke stoffen en andere meetbare belastende factoren? Dan is DOHSBase Compare® een essentieel onderdeel in uw werk. Ideaal voor arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, bedrijfsartsen, adviseurs gevaarlijke stoffen en specialisten productveiligheid. U spaart tijd en heeft overal en altijd de meest recente informatie over grenswaarden, meetmethoden, fysisch-chemische eigenschappen en gevaarsindelingen beschikbaar met DOHSBase Compare®.

 

Analyseer snel hoe u grenswaarden moet meten en welke de beste zijn – het is allemaal mogelijk met DOHSBase Compare®.

 

De meest uitgebreide database die u kunt krijgen:

 • meer dan 235.000  chemische stoffen
 • koppelingen naar 6000 werkplek atmosfeer- en biologische monitoring grenswaarden.
 • koppelingen met meer dan 3000 internationaal geaccepteerde meetmethoden.
 • De actuele REACH status van alle chemische stoffen,
 • De C&L/CLP/GHS gevaarsinformatie van ongeveer 4,500 stoffen
 • De Fysisch/chemische eigenschappen van ongeveer 50.000 stoffen.
 • Meer dan 18.000  twee-dimensionale structuur formules.
 • De NL versie bevat de in Nederland geldende grenswaarden voor geluid, tillen, trillen en (elektro)magnetische & ioniserende straling.

 

Geen grenswaarden?  Dan zijn kick-off waarden mogelijk! 

DOHSBase Compare® bevat voor vele duizenden stoffen blootstellingsgrenswaarden. De grenswaarden worden uit diverse nationale en internationale bronnen gehaald, waarbij een aangevulde versie van de hiërarchie van de SER Leidraad “Veilig Werken met Chemische Stoffen” wordt gevolgd.

Is er dan nog geen grenswaarde gvonden? Dan kunt u de door DOHSBase ontwikkelde kick-off waarden gebruiken. De kick-off waarden zijn gebaseerd op de “hazard banding” systematiek.Meer informatie? Klik hier. Door het gebruik van kick-off waarden zijn er voor veel meer stoffen grenswaarden beschikbaar, waarmee kan worden voldaan aan de eisen van I-SZW in het kader van de Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen. Kick-off waarden worden geaccepteerd door I-SZW als er geen andere grenswaarden zijn.  Klik hier voor de ‘veel gestelde vragen’ van de Zelfinspectie Tool Gevaarlijke Stoffen. Ga naar de vraag “Hoe bepaal ik de grenswaarde van een stof?”. Antwoord 4 gaat over het gebruik van de kick-off waarden.

 

De Compare® functionaliteit

Met de unieke Compare® modus kunt u meerdere (max. 30) gevaarlijke stoffen (al dan niet in mengsels) tegelijkertijd beoordelen op hun risicopotentie. Dit is een krachtig instrument indien je vanuit bijvoorbeeld de Zelfinspectietool ISZW een gevaarlijke stof wil vervangen door een minder gevaarlijke! Vervanging is tenslotte het hoogste niveau van maatregelen volgens de Arbeidshygiënische strategie.

DOHSBase Compare® rangschikt stoffen in vier hazard bands (TOX)  en voor de stoffen met een relevante dampspanning wordt de TOX gecombineerd met de relatieve vluchtigheid ten opzichte van de grenswaarde (TIX). Het product van TOX en TIX levert  de risicopotentie (Risk Assessment Score=RAS) die aangeeft of een vervanger een lager risico heeft bij gelijk gebruik.Meer informatie? Klik hier.

Met geen enkel ander programma kunt u snel dit type berekeningen maken!

Er zijn 5 versies van DOHSBase Compare® beschikbaar!

 • NL-Xtend: Met de uitgebreide database en de Nederlandse hiërarchie, voor de Nederlandse markt
 • EU-Xtend: Met de uitgebreide database en de Europese hiërarchie, voor de internationale, Europese markt
 • UK-Xtend: Met de uitgebreide database en de Engelse hiërarchie, voor de markt in het Verenigd Koninkrijk
 • FR-Xtend: Met de uitgebreide database en de Franse hiërarchie, voor de markt in Frankrijk
 • ES-Xtend: met de uitgebreide database en de Spaanse hierarchie, voor de Spaanse markt

 

Meer informatie? Klik hier.