DOHSBase Compare

 

Het is momenteel niet meer mogelijk om uitsluitend DOHSBase Compare abonnementen af te sluiten. Wij raden u aan over te stappen op DOHSBase Online. DOHSBase Compare is alleen nog verkrijgbaar in combinatie met DOHSBase Online.
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van DOHSBase Online?
Lees verder op: www.dohsbase.nl/dohsbase-online

 

De offline versie DOHSBase Compare is inhoudelijk gelijkwaardig aan DOHSBase Online. Er zijn twee verschillen. DOHSBase Compare bevat een uitgebreide Help-functie en heeft de Vergelijk-modus. De Help in DOHSBase Online wordt in de komende tijd ontwikkeld. Hierna heeft DOHSBase Online een Help van dezelfde kwaliteit als DOHSBase Compare. Met de modus “Vergelijk” (Compare) kan de rangorde van het potentiële risico van stoffen worden vastgesteld. Dit is een zeer nuttige tool wanneer u:
  • een risicobeoordeling wilt uitvoeren van een mengsel van chemische stoffen of van een werkplek met veel verschillende gevaarlijke stoffen;
  • voor het ARBO vervangingsbeleid voor bijvoorbeeld kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen zoekt naar een functioneel vergelijkbare, maar minder risicovolle stof;
  • idem voor de REACH autorisatie en beperking van zogenaamd ‘zeer zorgwekkende stoffen’.
  Deze functie gebruikt van de geselecteerde stoffen:
  • de H-zinnen;
  • de verzadigingsconcentratie;
  • de grenswaarde (inclusief de kick-off grenswaarde als er geen formele grenswaarden zijn);
  Het resultaat van de vergelijking wordt getoond in een nieuwe index: de “Risk Assessment score” (RAS). Deze functie is uiterst nuttig indien u te maken heeft met een mengsel van verschillende stoffen en u de meest risicovolle stof wilt selecteren.
Heeft u behoefte aan een dymanische database?
Klik hier om DOHSBase online te testen.