Update 2021-01: DOHSBase weer actueel!

Recent hebben we update 2021-01 van DOHSBase gerealiseerd (www.dohsbaseonline.com). De download voor DOHSBase Compare (offline gebruik) is binnenkort beschikbaar. De gebruikers van DOHSBase Compare krijgen een bericht wanneer deze update gedownload kan worden.

Naast actualisaties en verbeteringen (zie het overzicht hieronder) hebben we in DOHSBase Online ook enkele visuele aanpassingen aangebracht. Zo is op elke pagina het CAS- en EG-nummer zichtbaar onder de naam van de stof. Hiermee heeft u deze gegevens altijd bij de hand.

Verder is de datum van de database zichtbaar op het Dashboard, onder de landenvlaggetjes. Daarmee heeft u inzicht in de actualiteit van de database.

Hieronder staan de inhoudelijke verbeteringen en aanpassingen die we in deze update hebben doorgevoerd.

De nieuwe en gewijzigde stoffen op de SZW-lijst van CMR-stoffen van 4 januari 2021 opgenomen (alleen zichtbaar in de NL-versie).

De grenswaarden uit het Verenigd Koninkrijk (UK-WEL), de Verenigde Staten (OARS-WEEL) en Duitsland (DFG-MAK en TRGS900-AGW) zijn geactualiseerd.

Ook de meest recente adviezen van de Gezondheidsraad (All-trans retinoic acid [CAS-nummer 302-79-4], Hydrogenated Terphenyl [CAS-nummer 61788-32-7], Cadmium and selected cadmium compounds [diverse CAS-nummers]) zijn opgenomen in deze update.

De Europese REACH-registraties en DNEL-waarden zijn geactualiseerd tot en met november 2020, inclusief een hyperlink naar het REACH-registratiedossier op de website van ECHA.

Producenten moeten de 15e ATP van de CLP Verordening voor 1 mei 2022 in veiligheidsbladen verwerken. De nieuwe en gewijzigde geharmoniseerde classificaties van de 15e ATP zijn nu al op de website van ECHA verwerkt en zijn ook opgenomen in deze update.

De Europese grenswaarden van de 5e lijst van indicatieve grenswaarden (Richtlijn (EU) 2019/1831), die uiterlijk op 20 mei 2021 in de nationale wetgeving moeten zijn opgenomen, zijn eveneens opgenomen in deze update.

In het afgelopen half jaar zijn er weer, deels op verzoek van klanten, door DOHSBase evaluaties uitgevoerd van genotificeerde classificaties, met gegevens van ECHA (CLP-notificaties), Gezondheidsraad, SCOEL/RAC, IARC, ACGIH, WEEL, IFA, Concawe en de Australische versie van GHS. Het aantal stoffen waarvan de beschikbare gezondheidsgevaren door DOHSBase is geëvalueerd en omgezet zijn naar GHS/CLP-classificaties en H3## codes is nu bijna 2400. Als u ook een evaluatie van de classificatie van een stof wil uitvoeren, neem dan contact met ons op door te mailen naar admin@dohsbase.nl.

Complexe koolwaterstof mengsels en aardolieproducten (“petroleum substances”) zijn in REACH beperkt geclassificeerd, omdat in de “hazard assessment” epidemiologische gegevens vaak genegeerd worden. Uit diverse bronnen zijn de gezondheidsclassificaties aangevuld met (chronisch) toxische eigenschappen op het centraal zenuwstelsel. Tenslotte hebben we de classificatie en labelling door Concawe (Europese kennisorganisatie van de petroleumindustrie), bij het ontbreken van een geharmoniseerde classificatie, toegevoegd.

We vertrouwen er op dat deze geactualiseerde database u weer goed ondersteund!

Schroom niet om uw verbetervoorstellen aan ons kenbaar te maken. Dit kan door te mailen naar helpdesk@dohsbase.nl of gebruik te maken van de Feedback-knop in DOHSBase Online. Klik hiervoor op ‘GEEF FEEDBACK’ in het menu.