Update 06-21

In de tussentijds update van juni 2021, die beschikbaar is vanaf 22 juni, hebben we een aanvulling gedaan in de geharmoniseerde classificaties (CLH). Daarnaast hebben we de nodige verbeteringen doorgevoerd op basis van reacties van gebruikers in de Feedback van DOHSBase Online of via de Help Desk. We danken alle personen die dit hebben gedaan. Daardoor zijn enkele (storende) fouten verbeterd en is het programma beter geworden. Het Europees stoffen agentschap (ECHA) heeft in de afgelopen decennia ruim 4600 (groepen van) stoffen beoordeeld en geharmoniseerd geclassificeerd (CLH) op de gevaren voor veiligheid, gezondheid en milieu. Tegenwoordig gebeurt dit onder supervisie van het Committee for Risk Assessment (RAC).

Voor sommige stofgroep zoals verbindingen van kwik, arseen, seleen, beryllium en andere metalen biedt de ECHA website zogenaamde ‘expert judgement’ lijsten aan met overzichten van CAS- en EG-nummers van stoffen die tot een bepaalde groep behoren. In DOHSBase zijn deze stoffen via het CAS- of EG-nummer gekoppeld aan de classificatie van de groep, mat als toevoeging in het veld Classificatie: ‘ECHA expert judgement’. Helaas zijn de ‘expert judgement’ lijsten van ECHA zijn niet volledig (bijvoorbeeld voor lood en kwik) en ontbreken voor bepaalde groepsbeoordelingen (bijvoorbeeld Chroom(VI), arseen, antimoon en barium). Dit hebben we opgelost door de groepsbeoordelingen te gebruiken maar in het veld Classificatie aan te geven: ‘DOHSBase expert judgement’.

De tussentijdse update van juni 2021 is alleen beschikbaar voor DOHSbase Online (vanaf 22 juni 2021) en niet voor (offline) DOHSBase Compare. Een reguliere update (2021-02) is gepland voor juli 2021 en komt dan ook voor DOHSBase Compare beschikbaar.

We vertrouwen erop dat deze bijgewerkte database u weer optimaal zal ondersteunen!

De tussentijdse update van juni 2021 is alleen beschikbaar voor DOHSbase Online (vanaf 22 juni 2021) en niet voor (offline) DOHSBase Compare. Een reguliere update (2021-02) is gepland voor juli 2021 en komt dan ook voor DOHSBase Compare beschikbaar. Aarzel niet om uw suggesties voor verbetering aan ons voor te leggen. Dit kan door te mailen naar helpdesk@dohsbase.nl of via de Feedback-knop in DOHSBase Online. Klik hiervoor op “FEEDBACK GEVEN” in het menu.