Tussentijdse update 03-21

Begin maart 2021 hebben we enkele verbeteringen doorgevoerd in DOHSBase Online.

Zo hebben we de deeplinks naar de Gestis substances database geactualiseerd (de Gestis URL kan traag werken en vraagt soms wel enig geduld) en voor ruim 25.000 stoffen nieuwe deeplinks naar de ECHA-website met ‘substance-information’ en het ‘registration dossier’ (toxicologische informatie met eventueel een DN/MEL) opgenomen.

Daarnaast hebben we in DOHSBase Online in het tabblad Grenswaarden de opmerking ‘(mogelijk) kankerverwekkende stof als bedoeld in art. 4.11 van het Arbobesluit’ toegevoegd. Dit is gedaan voor:

• 1.076 stoffen die bij ECHA in het Brief Profile een ‘broad agreement on carcinogenicity’ hebben (H350).

• 299 stoffen met genotificeerde CLP-classificaties voor kankerverwekkendheid (H350) bij minder dan 50% van de notifiers.

Deze stoffen zijn een aanvulling op de SZW-lijst van CMR-stoffen (de B-lijst met geclassificeerde H350 carcinogenen volgens CLH (geharmoniseerde classificatie ECHA), IARC en Gezondheidsraad). Voor deze stoffen geldt naar onze mening ook de aanvullende registratieverplichting (Arbobesluit art. 4.13).

De verbeteringen in deze tussentijdse update zijn alleen doorgevoerd in DOHSBase Online, dus nog niet in DOHSBase Compare. Daar worden ze doorgevoerd bij de volgende regulier update (zomer 2021).