CAS-nummers aangepast voor aantal stoffen

Voor een aantal stoffen is het hetzelfde CAS-nummer van toepassing op de zuivere stof en op de stof in een waterige oplossing (door de Europese Unie worden dan twee Index-nummers toegekend) bij hetzelfde CAS-nummer. Andere stoffen kunnen in verschillende fysische verschijningvormen (kleine of grote deeltjes bijvoorbeeld), of met en zonder een “mengcomponent” geclassificeerd zijn. Ook in die situatie zijn er twee ID-nummers toegekend voor hetzelfde CAS-nummer.

 

In DOHSBase Compare is het CAS-nummer de unieke sleutel. Om problemen met deze sleutel te voorkomen is het laatste cijfer van het CAS-nummer (de checksum) gewijzigd deze stoffen in een %-teken als het een waterige oplossing betreft, of een i-teken als het om een stof met twee verschijningsvormen gaat.

 

Zo heeft “Zoutzuur als gas/damp” het CAS-nummer 7647-01-0 (met Index-nummer 017-002-00-2) en heeft “Zoutzuur ..%-oplossing” het CAS-nummer 7647-01-% gekregen (met Index-nummer 017-002-01-X).

 

Grenswaarden en meetmethoden zijn alleen gekoppeld aan het originele CAS-nummer, dus zonder % of i in de checksum.

 

In dit overzicht staan alle stoffen met een i of een % als checksum in het CAS-nummer.