SZW-lijst update voor DOHSBase Online

Nieuwste SZW-lijst met CMR-stoffen en 15e ATP van CLP Verordening

Op 4 januari 2021 is de meest recente versie van de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en de NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen (CMR-stoffen) verschenen in de Staatscourant (nr. 67). Er zijn 6 nieuwe kankerverwekkende stoffen, 2 nieuwe mutagene stoffen en 26 nieuwe reproductietoxische stoffen opgenomen in de SZW-lijst.

Daarnaast zijn er 4 wijzigingen en verbetering aangebracht. De meeste nieuwe en gewijzigde stoffen in de SZW-lijst komen van de 15e Aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (ATP) van de CLP Verordening. Producenten moeten de 15e ATP voor 1 mei 2022 in hun SDS-en verwerken.

De nieuwe en gewijzigde geharmoniseerde classificaties van de 15e ATP zijn al op de website van ECHA verwerkt en dus ook opgenomen in de lijst van CMR-stoffen. DOHSBase neemt de wijzigingen van de 15e ATP en van de nieuwste SZW-lijst van CMR-stoffen op in de komende update. In de loop van januari 2021 zal deze verschijnen. De SZW-lijst van CMR-stoffen is alleen zichtbaar in de NL-versie, niet in de andere versies

Naast deze update, heeft DOHSBase Online nu ook een nieuwe functionaliteit: Een export functie voor Stoffenmanager!

Wilt u weten hoe het werkt? Klik op de button!

Wilt u direct inloggen bij DOHSBase Online? Klik hier!