Workshops

 

Actualiseer uw kennis rond gevaarlijke stoffen regelingen!

Wij krijgen veel vragen over achtergronden van zaken die in het programma aan de orde komen. Omdat DOHSBase Compare niet alleen meer door arbeidshygiënisten wordt gebruikt en tegenwoordig meerdere toepassingen kent is DOHSBase Compare geleidelijk steeds verder uitgegroeid tot gegevensbron voor gevaarlijke stoffeninformatie. Bovendien zijn de oorspronkelijke bronnen veel internationaler geworden en is het zaak goed te weten wat u wel en niet kunt en moet gebruiken. Deze workshop geeft u veel inzicht in zowel de vele mogelijkheden van DOHSBase Compare als in de achterliggende bronnen en wetgeving rond Arbo en REACH. U wordt bovendien getraind om deze effectief toe te passen in uw dagelijks werk.

DOELGROEP

Deze workshop is bedoeld voor:

 • Arbeidshygienisten
 • Veiligheidskundigen
 • Regulatory affairs specialisten
 • Beheerders van het (chemische-) Stoffenregister in bedrijven

LEERDOELEN

De Workshop leert u het volgende te begrijpen en toe te passen:

 • Maken van de juiste keuze van grenswaarden en meetmethoden bij de beoordeling van blootstelling aan gevaarlijke stoffen,
 • Begrijpen van de verschillen en overeenkomsten van de Arbo- en REACH-benaderingen bij het beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen,
 • Beoordelen van de vele internationale bronnen voor grenswaarden, meetmethoden, classificaties en stoffeninformatie,
 • Trapsgewijs kiezen van een grenswaarde in internationaal perspectief.
 • DOHSBaseCompare gebruiken voor het stoffenregister, zoals ook aangegeven door de Arbeidsinspectie (zie ook zelfinspectie.nl),
 • Afleiden en gebruik van “kick-off” waarden als bedrijfsgrenswaarden,
 • Stellen van prioriteiten bij de kwalitatieve beoordeling van risico’s van blootstelling aan chemische stoffen (de DOHSBase Compare applicatie Vergelijk).

 

De groepsgrootte is beperkt tot maximaal 15 deelnemers. Daardoor wordt de uitwisseling van praktijkervaringen gestimuleerd. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers wordt een tweede workshop georganiseerd.

Deelname aan de Workshop wordt door Hobéon gehonoreerd metHobeon logo 1 SKO-punt voor de certificeringssystemen van Arbeidshygiënisten (SAH) en Veiligheidskundigen (SVK).

 

AANMELDEN

Indien u belangstelling heeft meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier voor deze workshop, deze vindt u hier. Aangezien er op dit moment geen gepland is, komt u zo op de lijst van belangstellenden te staan voor een een volgende workshop. Deze zal u dan zonder verplichting opnieuw aangeboden worden.

De workshop vindt plaats in Hoog-Catharijne naast het Centraal Station Utrecht. Wij adviseren iedereen met de trein te komen.

 

Meer informatie over het de doelstellingen en het voorlopige programma vindt u hier.

 

Het is ook mogelijk om een Workshop ‘in company’ te organiseren. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact met ons op via events@dohsbase.nl.