Data-Licensing

Database support door DOHSBase

 

Vele bedrijven hebben bedrijfsspecifieke databases voor de chemicaliën die men gebruikt in de verschillende processen. Van elke stof moeten fysisch-chemische data, grenswaarden en classificerings- en labelingsdata worden bijgehouden.

Het onderhoud van deze databases is tijdrovend en fout-gevoelig werk, dat niet altijd recht doet aan het kennisniveau van de verantwoordelijke medewerker, waardoor databases het risico lopen incompleet en niet up-to-date te zijn. Dit veroorzaakt grote risico’s dat bij inspecties en audits de certificering in gevaar komt.

DOHSBase onderhoudt zijn eigen database continue, omdat dit noodzakelijk is voor het up-to-date houden van het eigen  software pakket DOHSBase Compare. Wij zijn nu in staat deze data voor u te ontsluiten  en u daarmee veel werk in het onderhouden van uw eigen database uit handen te nemen.

 

Ondersteunde data formats zijn: csv, xls, xlxs & xml

 

Gebaseerd op een behoeftecheck kan DOHSBASE u een volledige offerte maken om uw databases te gaan onderhouden!

 

Gratis check! Zend ons een lijst van (tot-) 10 stoffen en we sturen u een samenvatting terug van wat wij beschikbaar hebben voor u. Stuur deze lijst met 10 CAS nummers naar: data@dohsbase.nl.

De DOHSBASE database bevat meer dan 170.000 chemische stoffen. Voor 40 duizend hiervan hebben we uitgebreide fysisch-chemische data. De DOHSBase database bevat alle wettelijke grenswaarden van de grootste Europese landen en van de Verenigde Staten. De lijst van landen groeit nog steeds. Op dit moment (November 2015) bevat deze de volgende landen:

 • Nederland (Wettelijke grenswaarden)
 • Europa (BLV & IOLV)
 • Nederland (gezondheidskundige advieswaarden van de Gezondheidsraad)
 • Europa (gezondheidskundige advieswaarden van SCOEL)
 • Duitsland (gezondheidskundige advieswaarden van DFG)
 • Duitsland (Wettelijke AGS)
 • Groot Brittannië (Wettelijke WEL)
 • Frankrijk (Wettelijke VLEP)
 • Spanje (Wettelijke LEP)
 • Zweden (gezondheidskundige advieswaarden van NBOSH)
 • USA (Wettelijke OHSA-PEL)
 • USA (ACGIH-TLV)
 • USA (OARS-WEEL)

 

In ons software pakket DOHSBase Compare worden niet alle bronnen van wettelijke grenswaarden getoond, omdat we hier een eigen advies hiërarchie voorstellen. Voor meer informatie over DOHSBase Compare, klik hier.