Consultancy

DOHSBase Compare® wordt gemaakt door ervaren arbeidshygiënisten. Naast onze kennis voor het softwarepakket kunnen we u ondersteunen met advisering. Denk hierbij aan o.a.:

  • Het zoeken en ontwikkelen van meetmethoden en grenswaarden;
  • Het afleiden van bedrijfsspecifieke grenswaarden;
  • Het afleiden van kick-off waarden voor stoffen met een niet geharmoniseerde classificatie en labelling;
  • Het ondersteunen bij het traject Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen (inventariseren, beoordelen van (blootstelling aan) gevaarlijke stoffen, het nemen van maatregelen en het borgen van het geheel);
  • Het leveren van gespecificeerde data vanuit de DOHSBase Compare® voor stoffenregisters, EHS-modules en software, publicaties etc.

Wij hebben consultancy projecten uitgevoerd in opdracht van arbeidshygiënisten en bedrijven over verschillende onderwerpen, zoals het vaststellen of het toepassen van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en bemonsteringsmethoden.

Indien u nadere informatie wilt over onze mogelijkheden, neem dan contact met ons via consultancy@dohsbase.nl.