Kick-off’s openbaar besproken met vakgenoten

De kick-off waarden hebben in de afgelopen jaren een duidelijke plaats in het Nederlandse grenswaardenbeleid gekregen. In de afgelopen maanden hebben we gewerkt aan een herevaluatie van de kick-off waarden uit 2005. Dit heeft geleid tot de publicatie van nieuwe concept kick-off waarden 2014 (zie onze website: http://www.dohsbase.nl/content-2-2-2/concept-kick-off-waarden-2014/). In de maanden april en juni worden de nieuwe kick-off waarden in het openbaar besproken bij 3 beroepsverenigingen voor arbeidshygienisten in het binnen- en buitenland.

 

De eerste keer is op het symposium van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiene (NVvA; www.arbeidshygiene.nl) op 2 en 3 april 2014. Ten tweede op het congres van de British Occupational Hygiene Society (BOHS, www.bohs.org) op 8 t/m 10 april 2014. En tenslotte in de Verenigde Staten tijdens de AIHCe (een gezamenlijke conferentie van ACGIH en AIHA; www.aihce.org).

 

Na afloop van deze besprekingen zullen we de commentaren en verbeterpunten van vakgenoten verwerken en de kick-off waarden definitief vaststellen.