Oude kick-off waarden (2005)

Voor stoffen zonder grenswaarden heeft DOHSBase het concept van zogenaamde “kick-off” grenswaarden ontwikkeld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van R-zinnen die aan stoffen zijn toegewezen (zie de wetenschappelijke publicatie in het Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap: TTA.kick-off.NR3 2005).

Klik hier om direct naar de tabel met Kick-off waarden te gaan.

 

Een Kick-off grenswaarde is gedefinieerd als  de 10%-percentiel tolerantie ondergrens van de grenswaardeverdeling in de hoogste gevarenklasse waarin de stof is geclassificeerd op basis van de R-zinnen.

 

Het voordeel van een Kick-off waarde op een technische en economische haalbaar niveau, is dat de (dure) procedure om een ​​op een gezondheidskundig onderbouwde grenswaarde vast te stellen kannen worden overgeslagen. Als de Kick-off waarde om technische of economische redenen niet haalbaar is, dan is de procedure om een ​​meer nauwkeurige en vaak hogere gezondheidskundig onderbouwde grenswaarde vast te stellen nog steeds mogelijk (met o.a. (dier-) experimentele of epidemiologische studies, met veiligheidsfactoren).

 

Publicatie

De Kick-off grenswaarden (alleen als TGG 8 uur) zijn gebaseerd op de studie van Scheffers and Wieling, gepubliceerd in 2005 in het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (TtA)] vol. 18, 2005, p. 67-75). Klik hier om het artikel (in pdf-formaat) te downloaden.

 

naar boven

 

Afleiden van Kick-off waarden

Het kick-off grenswaardeniveau van een stof zonder grenswaarde volgt uit de R-zinnen voor gezondheidsschade en de fysische staat. Stel met behulp van de R-zinnen van de stof en de bovenste rij van onderstaande tabel (tabel 8 uit het artikel) vast wat de hoogste gevaarklasse is voor de stof. Lees in de onderliggende cellen van de gevaarklasse-kolom de Kick-off grenswaarde af, afhankelijk of de stof als aërosolen, of als gas/damp het kick-off niveau overschrijdt.

 


Tabel:   Kick-off grenswaardeniveaus (TGG 8 uur) gebaseerd op het TRGS440 gevaarklassenschema

Gevaarklasse

1

2

3

4

R-zinnen

36, 37, 38, 65, 66, 67* 20, 21, 22 34, 41, 62, 63, 64 23, 24, 25, 29, 31, 33, 35, 40, 42, 43, 48/21,21,22,   60, 61, 68 26, 27, 28, 32, 45, 46, 48/23,24,25, 49
Kick-off grenswaarde per gevaarklasse en fysische staat:
Gasen en dampen (ppm)

4

0,2

0,01

0,001

Aërosolen (mg/m3)

0,24

0,06

0,02

0,01

*:  R65, 66 en 67 zijn alleen gekoppeld aan gassen en dampen (grenswaarden in ppm)

 

Tabel 1 in het artikel toont de gevaarklassen-indeling van vijf ordeningsschema’s op basis van de R-zinnen. De boxplots in tabel 3 van het TtA-artikel zijn moeilijk leesbaar. Klik hier  om tabel 3 in pdf-formaat te openen. Via onderstaande links opent U voor alle onderzochte gevaarklassen schema’s:

  • de log-waarschijnlijkheidsverdelingen
  • de scatterplots met regressieKlik op de gewenste gevaarklasse schema:

TRGS

COSHH

ILO

SOMS

ECETOC

 

naar boven