Grenswaarden hiërarchie

Een van de kenmerken van DOHSBase is het overzicht van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Zoals u wellicht heeft opgemerkt, worden niet alle bestaande grenswaarden weergegeven. Alleen degene die we als de meest relevante beschouwen, worden gepresenteerd. De volgorde waarin de meest geschikte worden weergegeven, is gebaseerd op de DOHSBase-hiërarchie.

De DOHSBase-hiërarchie om grenswaarden te rangschikken heeft zes niveaus (zie onderstaande afbeelding). Wettelijke nalevingslimieten worden altijd eerst weergegeven. Het is goed om te beseffen dat een klant in Spanje andere limieten en in een andere volgorde zal zien dan een klant in Frankrijk: aangezien afstemming tussen landen niet bestaat, zullen de wettelijke limieten van je eigen land bij voorkeur en met een hogere rang verschijnen.

Na de wettelijke limiet presenteert DOHSBase onbevooroordeelde gezondheidsgerelateerde limieten. Deze limieten zijn afgeleid door onafhankelijke wetenschappelijke instanties, alleen gebaseerd op gezondheidseffecten met een wetenschappelijke weging van alle dosis-responsinformatie. Niveau drie wordt gevormd door de niet-wettelijke gezondheidsgerelateerde limieten met mogelijke invloed van belanghebbenden. Grenswaarden op basis van vaste beoordelingsfactoren voor een beperkt aantal eindpunten, zoals de REACH DNEL’s, zijn te vinden in niveau vier. In het vijfde niveau worden grenswaarden gepresenteerd die zijn afgeleid van Hazard Banding-systemen, zoals de DOHSBase-kick-offwaarden. Het laatste niveau omvat enkelvoudige eindpunten en op oordeelsvermogen gebaseerde waarden. Hiervan zijn alleen nano-referentiewaarden opgenomen in de gedistribueerde DOHSBase-versies.

Een grenswaarde in een hogere hiërarchische positie hangt ook samen met de toenemende datarijkheid en de opname van menselijke gezondheidsgegevens (epidemiologie). In alle niveaus kan ‘read-across’ voorkomen, wat betekent dat eigenschappen van de ene stof gevalideerd zijn voor gebruik voor andere, vergelijkbare chemicaliën.

Samengevat: DOHSBase hanteert de volgende hiërarchie in grenswaarden:

1. Wettelijke limiet van uw eigen land

2. Onbevooroordeelde gezondheidsgerelateerde limieten

3. Gezondheidsgerelateerde limieten met mogelijke invloed van belanghebbenden

4. Limieten gebaseerd berekend met standaardfactoren (o.a. DNEL’s)

5. Grenzen gebaseerd op Hazard Banding (o.a. kick-off waarden)

6. Algemene limieten

Om de hoeveelheid informatie op uw scherm te verminderen, geeft DOHSBase de drie hoogste grenswaarden. Dit wordt gedaan voor de verschillende soorten grenswaarden (TWA 8 uur, TWA 15 min, Plafondwaarden, Lange termijn, Biologische monitoring).

Wilt u eenvoudig inzicht krijgen om de veiligheid op de werkvloer te garanderen?

DOHSBase is een uitgebreide database met meer dan 245.000 chemicaliën en meer dan 3.000 internationaal geaccepteerde meetmethoden. De database werkt snel en efficiënt: stoffen zijn te vinden op naam, synoniem en, in het geval van chemische stoffen, op internationale identificatienummers (CAS, EG-nummer). Lees hier meer over DOHSBase Online, de eenvoudige online database voor chemicaliën.

Maar wat als er geen grenswaarden zijn? Het antwoord daarop is: Kick-off waarden! Speciaal door ons zijn kick-off waarden ontwikkeld voor gassen, dampen en stof zonder formele grenswaarde, maar met gezondheidsclassificaties (GHS / CLP) en / of H3 ## – verklaringen.

Wilt u ervaren of DOHSBase echt tijd en moeite bespaart?

Klik op de onderstaande knop om een gratis account aan te maken en bekijk tien chemicaliën op DOHSBase Online!