Geschiedenis

DOHSBase is in 1992 voor het eerst uitgegeven door de Werkgroep Grenswaarden en Meetmethoden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA). Het succes van DOHSBase (o.a. de tweede versie in 1994) maakte het wenselijk en mogelijk de uitgave verder te professionaliseren. Omdat dit binnen de NVvA niet mogelijk was, hebben een aantal leden van de Werkgroep DOHSBASE v.o.f. opgericht om de continuïteit van het programma te garanderen.

In 1995 is door DOHSBASE v.o.f. de derde versie van DOHSBase uitgebracht. Daarna zijn 2 keer per jaar updates van het programma gemaakt en verspreid onder klanten.

In mei 1998 is ook een Windows-versie gemaakt (Windows 3.** en hoger), die naast de DOS-versie uitgegeven wordt: DOHSBase 4. De DOS-versie is sinds oktober 1999 niet meer ondersteund.

In augustus 2000 is DOHSBase voor het eerst verschenen als 32-bitsapplicatie (voor Windows95 en hoger) onder de naam DOHSBase2000.

In mei 2005 is (update 05-01) de beta-versie van de modus Vergelijk verschenen. Het programma heeft naast het actuele bibliotheekprogramma met gegevens over arbeidshygiënische grenswaarden en meetmethoden, nu ook een evaluatiemethode om verschillende stoffen met elkaar te kunnen vergelijken in risicopotentie in de werkplekatmosfeer. Tevens worden zogenaamde “kick off grenswaarden” berekend voor stoffen waarvoor er geen formele grenswaarden zijn vastgelegd.

In november 2006 (update 06-02) is de naam gewijzigd in DOHSBase Compare. De standaardtaal van de schermen/tabbladen is de Engelse taal. In de menubalk is de optie “Taal” aanwezig om te kunnen wisselen tussen Engels, Nederlands, Duits, Frans, Noors en Spaans (Castilliaans).

 

In januari 2011 (update 11-01) is de database uitgebreid van ca. 4600 naar ruim 172000 stoffen.  In deze database zitten alle stoffen die in het kader van REACH bekend zijn. Deze uitbreiding is sindsdien beschikbaar als de versies NL-Xtend (met focus op de Nederlandse markt) en EU-Xtend (met focus op de internationale Europese markten). Voor de Nederlandse markt van de oorspronkelijke (kleinere database) beschikbaar als NL-Standard.