Tussentijdse update 03-21

Begin maart 2021 hebben we enkele verbeteringen doorgevoerd in DOHSBase Online.

Zo hebben we de deeplinks naar de Gestis substances database geactualiseerd (de Gestis URL kan traag werken en vraagt soms wel enig geduld) en voor ruim 25.000 stoffen nieuwe deeplinks naar de ECHA-website met ‘substance-information’ en het ‘registration dossier’ (toxicologische informatie met eventueel een DN/MEL) opgenomen.

Daarnaast hebben we in DOHSBase Online in het tabblad Grenswaarden de opmerking ‘(mogelijk) kankerverwekkende stof als bedoeld in art. 4.11 van het Arbobesluit’ toegevoegd. Dit is gedaan voor:

• 1.076 stoffen die bij ECHA in het Brief Profile een ‘broad agreement on carcinogenicity’ hebben (H350).

• 299 stoffen met genotificeerde CLP-classificaties voor kankerverwekkendheid (H350) bij minder dan 50% van de notifiers.

Deze stoffen zijn een aanvulling op de SZW-lijst van CMR-stoffen (de B-lijst met geclassificeerde H350 carcinogenen volgens CLH (geharmoniseerde classificatie ECHA), IARC en Gezondheidsraad). Voor deze stoffen geldt naar onze mening ook de aanvullende registratieverplichting (Arbobesluit art. 4.13).

De verbeteringen in deze tussentijdse update zijn alleen doorgevoerd in DOHSBase Online, dus nog niet in DOHSBase Compare. Daar worden ze doorgevoerd bij de volgende regulier update (zomer 2021).

Update 2021-01: DOHSBase weer actueel!

Recent hebben we update 2021-01 van DOHSBase gerealiseerd (www.dohsbaseonline.com). De download voor DOHSBase Compare (offline gebruik) is binnenkort beschikbaar. De gebruikers van DOHSBase Compare krijgen een bericht wanneer deze update gedownload kan worden.

Naast actualisaties en verbeteringen (zie het overzicht hieronder) hebben we in DOHSBase Online ook enkele visuele aanpassingen aangebracht. Zo is op elke pagina het CAS- en EG-nummer zichtbaar onder de naam van de stof. Hiermee heeft u deze gegevens altijd bij de hand.

Verder is de datum van de database zichtbaar op het Dashboard, onder de landenvlaggetjes. Daarmee heeft u inzicht in de actualiteit van de database.

Hieronder staan de inhoudelijke verbeteringen en aanpassingen die we in deze update hebben doorgevoerd.

De nieuwe en gewijzigde stoffen op de SZW-lijst van CMR-stoffen van 4 januari 2021 opgenomen (alleen zichtbaar in de NL-versie).

De grenswaarden uit het Verenigd Koninkrijk (UK-WEL), de Verenigde Staten (OARS-WEEL) en Duitsland (DFG-MAK en TRGS900-AGW) zijn geactualiseerd.

Ook de meest recente adviezen van de Gezondheidsraad (All-trans retinoic acid [CAS-nummer 302-79-4], Hydrogenated Terphenyl [CAS-nummer 61788-32-7], Cadmium and selected cadmium compounds [diverse CAS-nummers]) zijn opgenomen in deze update.

De Europese REACH-registraties en DNEL-waarden zijn geactualiseerd tot en met november 2020, inclusief een hyperlink naar het REACH-registratiedossier op de website van ECHA.

Producenten moeten de 15e ATP van de CLP Verordening voor 1 mei 2022 in veiligheidsbladen verwerken. De nieuwe en gewijzigde geharmoniseerde classificaties van de 15e ATP zijn nu al op de website van ECHA verwerkt en zijn ook opgenomen in deze update.

De Europese grenswaarden van de 5e lijst van indicatieve grenswaarden (Richtlijn (EU) 2019/1831), die uiterlijk op 20 mei 2021 in de nationale wetgeving moeten zijn opgenomen, zijn eveneens opgenomen in deze update.

In het afgelopen half jaar zijn er weer, deels op verzoek van klanten, door DOHSBase evaluaties uitgevoerd van genotificeerde classificaties, met gegevens van ECHA (CLP-notificaties), Gezondheidsraad, SCOEL/RAC, IARC, ACGIH, WEEL, IFA, Concawe en de Australische versie van GHS. Het aantal stoffen waarvan de beschikbare gezondheidsgevaren door DOHSBase is geëvalueerd en omgezet zijn naar GHS/CLP-classificaties en H3## codes is nu bijna 2400. Als u ook een evaluatie van de classificatie van een stof wil uitvoeren, neem dan contact met ons op door te mailen naar admin@dohsbase.nl.

Complexe koolwaterstof mengsels en aardolieproducten (“petroleum substances”) zijn in REACH beperkt geclassificeerd, omdat in de “hazard assessment” epidemiologische gegevens vaak genegeerd worden. Uit diverse bronnen zijn de gezondheidsclassificaties aangevuld met (chronisch) toxische eigenschappen op het centraal zenuwstelsel. Tenslotte hebben we de classificatie en labelling door Concawe (Europese kennisorganisatie van de petroleumindustrie), bij het ontbreken van een geharmoniseerde classificatie, toegevoegd.

We vertrouwen er op dat deze geactualiseerde database u weer goed ondersteund!

Schroom niet om uw verbetervoorstellen aan ons kenbaar te maken. Dit kan door te mailen naar helpdesk@dohsbase.nl of gebruik te maken van de Feedback-knop in DOHSBase Online. Klik hiervoor op ‘GEEF FEEDBACK’ in het menu.

Ivermectin: mogelijk inzetbaar tegen COVID-19 en eenvoudig inzichtelijk met DOHSBase Online!

Een artikel in de Volkskrant (28-01-21) is gefocust op Ivermectin: een goedkope virusremmer die effectief inzet blijkt bij covid-19. Er wordt wereldwijd onderzoek naar het middel gedaan maar de resultaten worden niet op waarde geschat, aldus advocaat Vanaken. Hoogleraar Joost Wiersinga (verantwoordelijk voor de behandelrichtlijnen voor patiënten met covid-19) stelt dat richtlijncommissies het middel in het spreekwoordelijke vizier hebben. Vorige week meldde vakblad The Lancet bescheiden onderzoeksresultaten van een klein Spaans onderzoek onder 24 jongvolwassenen, van wie de helft Ivermectin kreeg vlak na het ontstaan van de (milde) ziekteverschijnselen. Die groep rapporteerde na een week minder klachten en had iets minder virusdeeltjes en antistoffen in het bloed, wat duidt op een milder ziekteverloop. Klik hier om door te gaan naar het artikel.

Wij hebben de stof Ivermectin eens opgezocht in onze online database voor chemische stoffen, DOHSBase Online. Zo lijkt de stof, gezien de vermelding op de SZW lijst en zijn reprotoxische eigenschappen, niet geschikt voor zwangeren en mensen met een kinderwens. Hieronder ziet u twee afbeeldingen van de bij ons aanwezige gegevens (klik erop om ze te vergroten, vervolgens op ‘pagina terug’ in uw browserbalk om terug te keren). Indien gewenst kunt u rechtstreeks vanuit DOHSBase Online direct verder zoeken via Gestis, ECHA en het EChemportal.

Wilt u zelf ook inzicht krijgen in de stoffen die voor u relevant zijn? Test gratis 10 stoffen!

Maak eenvoudig en gratis een proefabonnement aan via onderstaande button!

– – – Het volledige artikel over Ivermectin leest u hieronder – – –

Een belangenvereniging van artsen en verontruste burgers heeft een advocaat ingeschakeld om het antischurftmiddel ivermectine in de medische coronarichtlijnen te krijgen. In een brief aan de SWAB, de wetenschappelijke werkgroep die landelijk adviseert over behandelingen tegen covid-19, vraagt de vereniging om binnen tien dagen positief te adviseren over het middel. Gebeurt dat niet, dan volgen juridische stappen.

ELLEN DE VISSER

‘Alle aandacht gaat nu naar de vaccins’, zegt de Eindhovense advocaat Niels Vanaken namens de vereniging Zelfzorg covid-19. ‘Daar zijn wij niet tegen, maar er moet ook een alternatieve route zijn om het virus aan te pakken.’ Dat alternatief is een virusremmer, die kan voorkomen dat mensen na een coronabesmetting ernstig ziek worden en die zo de zorg kan ontlasten. Zo’n antiviraal wondermiddel is nog niet gevonden maar internationale wetenschappers betogen de laatste maanden dat ivermectine de belofte weleens kan waarmaken. Het middel is goedkoop, al langer op de markt, en is door enthousiastelingen al omgedoopt tot ‘the people’s medicine’, het medicijn voor de gewone man.


Het afgelopen jaar bleken twee andere virusremmers, remdesivir (een afgekeurd ebolamedicijn) en hydroxychloroquine (een antimalariamiddel) na langdurig onderzoek toch niet effectief genoeg. Ivermectin, een middel tegen parasitaire infecties, wordt wereldwijd met succes ingezet tegen onder meer rivierblindheid en schurft. Het bleek vorig jaar in laboratoriumproeven ook effectief tegen het coronavirus. Sindsdien wordt wereldwijd onderzoek gedaan bij patiënten. De resultaten worden niet op waarde geschat, zegt advocaat Vanaken in een toelichting op zijn brief. Er is volgens hem meer dan voldoende bewijs dat het middel werkt. Over de aard van de juridische stappen wil hij zich nog niet uitlaten. De SWAB laat bij monde van een voorlichter weten dat niet op de brief kan worden ingegaan omdat het een juridische kwestie betreft.

Hoogleraar Joost Wiersinga, in het Amsterdam UMC medeverantwoordelijk voor de behandelrichtlijnen voor patiënten met covid-19, zegt dat ivermectine in onderzoek een stuk beter lijkt te scoren dan het inmiddels beruchte, door oud-president Trump bewierookte hydroxychloroquine. ‘We hebben nu geen enkele virusremmer tegen corona die voorkomt dat patiënten moeten worden opgenomen, terwijl we daar zo hard naar op zoek zijn. Richtlijncommissies overal ter wereld hebben ivermectine in het vizier, het middel wordt heel serieus genomen maar de onderzoeksgegevens lijken nog niet stevig genoeg om definitieve uitspraken te doen over het effect.

De meeste onderzoeken, concludeerde de Amerikaanse gezondheidsautoriteit NIH begin dit jaar, zijn van matige kwaliteit: er is sprake van kleine aantallen patiënten, verschillende doseringen, combinaties met andere medicijnen (waardoor onduidelijk is waar het effect vandaan komt), verschillen in ernst van de ziekte en een gebrekkige onderzoeksopzet. Het wachten is, schrijft ook de Nederlandse SWAB, op grote, goed uitgevoerde onderzoeken.

Die onderzoeken zijn onderweg. De universiteit van Oxford bestudeert al maanden onder een grote groep ouderen welke bestaande middelen zij kunnen slikken tegen corona en voegt aan het arsenaal nu ook ivermectin toe. Binnenkort worden ook de resultaten verwacht van een grote Zuid-Amerikaanse studie.

Milder verloop

Vorige week meldde vakblad The Lancet bescheiden onderzoeksresultaten van een klein Spaans onderzoek onder 24 jongvolwassenen, van wie de helft ivermectin kreeg vlak na het ontstaan van de (milde) ziekteverschijnselen. Die groep rapporteerde na een week minder klachten en had iets minder virusdeeltjes en antistoffen in het bloed, wat duidt op een milder ziekteverloop. Wiersinga: ‘Wat we het liefst willen zien is dat minder vaak mensen na een corona-infectie in het ziekenhuis belanden. De komende maanden krijgen we hopelijk meer onderzoeksgegevens over dit middel onder ogen en kunnen we zien of dat lukt.’

SZW-lijst update voor DOHSBase Online

Nieuwste SZW-lijst met CMR-stoffen en 15e ATP van CLP Verordening

Op 4 januari 2021 is de meest recente versie van de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en de NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen (CMR-stoffen) verschenen in de Staatscourant (nr. 67). Er zijn 6 nieuwe kankerverwekkende stoffen, 2 nieuwe mutagene stoffen en 26 nieuwe reproductietoxische stoffen opgenomen in de SZW-lijst.

Daarnaast zijn er 4 wijzigingen en verbetering aangebracht. De meeste nieuwe en gewijzigde stoffen in de SZW-lijst komen van de 15e Aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (ATP) van de CLP Verordening. Producenten moeten de 15e ATP voor 1 mei 2022 in hun SDS-en verwerken.

De nieuwe en gewijzigde geharmoniseerde classificaties van de 15e ATP zijn al op de website van ECHA verwerkt en dus ook opgenomen in de lijst van CMR-stoffen. DOHSBase neemt de wijzigingen van de 15e ATP en van de nieuwste SZW-lijst van CMR-stoffen op in de komende update. In de loop van januari 2021 zal deze verschijnen. De SZW-lijst van CMR-stoffen is alleen zichtbaar in de NL-versie, niet in de andere versies

Naast deze update, heeft DOHSBase Online nu ook een nieuwe functionaliteit: Een export functie voor Stoffenmanager!

Wilt u weten hoe het werkt? Klik op de button!

Wilt u direct inloggen bij DOHSBase Online? Klik hier!