Beëindigen ondersteuning Windows XP

Sinds Microsoft de ondersteuning van het Windows XP platform beëindigd heeft in januari dit jaar, is nu ook voor DOHSBASE de tijd gekomen om de ondersteuning van XP binnen DOHSBase Compare te beëindigen. Hierdoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden om het basisprogramma (het gedeelte van DOHSBase waar u mee de gegevens zoekt en analyses maakt) verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

Wij willen al de eerste verbeteringen invoeren met de volgende update: 2015-01. Daarmee vervalt per januari 2015 de ondersteuning op XP.

Mocht u hier grote problemen door ondervinden, dan vernemen we die graag. Wellicht kunnen we u helpen met een tijdelijke tussenoplossing. Neemt u in dat geval contact op met helpdesk@dohsbase.nl.

CAS-nummers aangepast voor aantal stoffen

Voor een aantal stoffen is het hetzelfde CAS-nummer van toepassing op de zuivere stof en op de stof in een waterige oplossing (door de Europese Unie worden dan twee Index-nummers toegekend) bij hetzelfde CAS-nummer. Andere stoffen kunnen in verschillende fysische verschijningvormen (kleine of grote deeltjes bijvoorbeeld), of met en zonder een “mengcomponent” geclassificeerd zijn. Ook in die situatie zijn er twee ID-nummers toegekend voor hetzelfde CAS-nummer.

 

In DOHSBase Compare is het CAS-nummer de unieke sleutel. Om problemen met deze sleutel te voorkomen is het laatste cijfer van het CAS-nummer (de checksum) gewijzigd deze stoffen in een %-teken als het een waterige oplossing betreft, of een i-teken als het om een stof met twee verschijningsvormen gaat.

 

Zo heeft “Zoutzuur als gas/damp” het CAS-nummer 7647-01-0 (met Index-nummer 017-002-00-2) en heeft “Zoutzuur ..%-oplossing” het CAS-nummer 7647-01-% gekregen (met Index-nummer 017-002-01-X).

 

Grenswaarden en meetmethoden zijn alleen gekoppeld aan het originele CAS-nummer, dus zonder % of i in de checksum.

 

In dit overzicht staan alle stoffen met een i of een % als checksum in het CAS-nummer.

Kick-off’s openbaar besproken met vakgenoten

De kick-off waarden hebben in de afgelopen jaren een duidelijke plaats in het Nederlandse grenswaardenbeleid gekregen. In de afgelopen maanden hebben we gewerkt aan een herevaluatie van de kick-off waarden uit 2005. Dit heeft geleid tot de publicatie van nieuwe concept kick-off waarden 2014 (zie onze website: http://www.dohsbase.nl/content-2-2-2/concept-kick-off-waarden-2014/). In de maanden april en juni worden de nieuwe kick-off waarden in het openbaar besproken bij 3 beroepsverenigingen voor arbeidshygienisten in het binnen- en buitenland.

 

De eerste keer is op het symposium van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiene (NVvA; www.arbeidshygiene.nl) op 2 en 3 april 2014. Ten tweede op het congres van de British Occupational Hygiene Society (BOHS, www.bohs.org) op 8 t/m 10 april 2014. En tenslotte in de Verenigde Staten tijdens de AIHCe (een gezamenlijke conferentie van ACGIH en AIHA; www.aihce.org).

 

Na afloop van deze besprekingen zullen we de commentaren en verbeterpunten van vakgenoten verwerken en de kick-off waarden definitief vaststellen.