Beëindigen ondersteuning Windows XP

Sinds Microsoft de ondersteuning van het Windows XP platform beëindigd heeft in januari dit jaar, is nu ook voor DOHSBASE de tijd gekomen om de ondersteuning van XP binnen DOHSBase Compare te beëindigen. Hierdoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden om het basisprogramma (het gedeelte van DOHSBase waar u mee de gegevens zoekt en analyses maakt) verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

Wij willen al de eerste verbeteringen invoeren met de volgende update: 2015-01. Daarmee vervalt per januari 2015 de ondersteuning op XP.

Mocht u hier grote problemen door ondervinden, dan vernemen we die graag. Wellicht kunnen we u helpen met een tijdelijke tussenoplossing. Neemt u in dat geval contact op met helpdesk@dohsbase.nl.

CAS-nummers aangepast voor aantal stoffen

Voor een aantal stoffen is het hetzelfde CAS-nummer van toepassing op de zuivere stof en op de stof in een waterige oplossing (door de Europese Unie worden dan twee Index-nummers toegekend) bij hetzelfde CAS-nummer. Andere stoffen kunnen in verschillende fysische verschijningvormen (kleine of grote deeltjes bijvoorbeeld), of met en zonder een “mengcomponent” geclassificeerd zijn. Ook in die situatie zijn er twee ID-nummers toegekend voor hetzelfde CAS-nummer.

 

In DOHSBase Compare is het CAS-nummer de unieke sleutel. Om problemen met deze sleutel te voorkomen is het laatste cijfer van het CAS-nummer (de checksum) gewijzigd deze stoffen in een %-teken als het een waterige oplossing betreft, of een i-teken als het om een stof met twee verschijningsvormen gaat.

 

Zo heeft “Zoutzuur als gas/damp” het CAS-nummer 7647-01-0 (met Index-nummer 017-002-00-2) en heeft “Zoutzuur ..%-oplossing” het CAS-nummer 7647-01-% gekregen (met Index-nummer 017-002-01-X).

 

Grenswaarden en meetmethoden zijn alleen gekoppeld aan het originele CAS-nummer, dus zonder % of i in de checksum.

 

In dit overzicht staan alle stoffen met een i of een % als checksum in het CAS-nummer.